Werkwijze

Er zijn verschillende werkwijzen. Gedurende de sessie kan ik op basis van kennis, intuïtie en goed waarnemen kiezen voor díe werkwijze die het meest aansluit en effectief is bij je huidige beleving van het probleem. Het werk is ervaringsgericht, dat wil zeggen dat we niet eindeloos blijven praten over, maar teruggaan naar de ervaring. Ik werk vanuit aandachtig aanwezig zijn, zonder oordeel en met mededogen en respect voor degene met wie ik werk. Daardoor ontstaat een klimaat waarin therapie niet een technische aangelegenheid is, maar een meer omvattende, diepe, vervullende ervaring. Als je op deze manier te werk gaat is het mogelijk de weg naar binnen af te leggen en vervolgens wezenlijk veranderd naar buiten te gaan, de wereld weer in.