Algemeen

Therapie is een mooie manier om eens stil te staan bij je eigen functioneren thuis, sociaal of op het werk. Wie ben ik, hoe maak ik contact, wat vermijd ik en waar zitten groeimogelijkheden. Je kunt daarvoor kiezen als je in een crisis zit, maar net zo goed als het goed met je gaat.

Er zijn veel verschillende redenen om met jezelf aan de slag te gaan. Soms vormen bijzondere omstandigheden zoals ziekte, scheiding, ontslag of overlijden een directe aanleiding voor het zoeken van hulp. Vaker is er sprake van andere “vagere” redenen die zich uiten in allerlei emotionele of lichamelijke klachten. Vermoeidheid, lusteloosheid, een gevoel van gehaastheid of gejaagdheid, bezorgdheid, slaapproblemen, moeite met contact met anderen zijn vaak gehoorde redenen.

Het Boswijk Instituut, waar ik opgeleid ben, onderscheidt zich van veel andere centra en instituten, doordat we een uitgesproken mening hebben over de term persoonlijke ontwikkeling: wanneer je duurzaam wilt groeien is er diepgang nodig. Bewustwording en inzichten zijn mooi en belangrijk, maar onvoldoende om blijvend te veranderen. Je weet dan wel hoe het zit, maar toch doe je steeds opnieuw wat je altijd al deed – zeker in stress situaties- en dat is frustrerend!

De weg van buiten naar binnen

Het innerlijk heeft verschillende lagen. Deze lagen zijn, gezien van buiten naar binnen: gedrag, emoties, hart en ziel. Dit vormt de basis van de therapie, de weg die cliënten afleggen, die ik begeleid als therapeut. Het is de weg van buiten naar binnen, waarbij je door de verschillende lagen heen opnieuw verbinding kan maken met je hart en gevoelens van liefde, mededogen, moed, vreugde, vergeving, spijt  et cetera kan ervaren. Zodra er contact gemaakt kan worden met die diepere laag van het hart, vindt transformatie plaats, op weg naar heelwording. Andere woorden die je kunt geven aan de diepere hartlaag zijn: kern, natuur, God, Boeddhanatuur, Ziel, wezen. Er is moed, bereidheid, doorzettingsvermogen en trouw aan jezelf nodig om deze ontwikkelingsweg te gaan. Ik steun je daarbij, zonder oordeel en waarnemend vanuit het hart. Deze weg is weerspiegeld in mijn logo.

Hier en nu

In eerste instantie houd ik me in het therapiewerk niet bezig met het oplossen van het probleem. Ik ga ook niet sleutelen aan het gedrag. Via de weg van buiten naar binnen help ik mensen aan persoonlijk inzicht in wat de verbinding met het hart in de weg staat of zelfs blokkeert. Dit gebeurt door in het hier en nu de gevoelens en de bewuste- en niet bewuste overtuigingen uit eerdere tijden te ervaren. Wanneer dit gezien en gevoeld wordt, ontstaat er een atmosfeer waarin geheeld kan worden. Je kan keuzes maken, niet afgeronde zaken alsnog afronden, woede en verdriet uiten, waarna je opnieuw contact kan maken met jezelf en met anderen.

Werkwijze

Er zijn verschillende werkwijzen. Gedurende de sessie kan ik op basis van kennis, intuïtie en goed waarnemen kiezen voor díe werkwijze die het meest aansluit en effectief is bij je huidige beleving van het probleem. Het werk is ervaringsgericht, dat wil zeggen dat we niet eindeloos blijven praten over, maar teruggaan naar de ervaring. Ik werk vanuit aandachtig aanwezig zijn, zonder oordeel en met mededogen en respect voor degene met wie ik werk. Daardoor ontstaat een klimaat waarin therapie niet een technische aangelegenheid is, maar een meer omvattende, diepe, vervullende ervaring. Als je op deze manier te werk gaat is het mogelijk de weg naar binnen af te leggen en vervolgens wezenlijk veranderd naar buiten te gaan, de wereld weer in.